ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 08 พฤษภาคม 2562
2 การรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 08 พฤษภาคม 2562
3 การรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 07 พฤษภาคม 2562
4 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 07 พฤษภาคม 2562
5 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559
6 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 2) (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559
7 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 3) (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559
8 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กระบี่ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) 25 พฤษภาคม 2557