ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย PR ECT 16 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.05 น.นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วยสุดท้าย  ก่อนปิดหีบเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 48 หน่วย จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พลตำรวจตรี วิรุฬห์  สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโท สมชาย  เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร/ประธานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1  นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร  นางสาวจันทิมา  พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์
เข้าชมทั้งหมด 119 ครั้ง