กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย PR ECT 20 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมาและของสำนักงาน จากนั้นได้มอบหมายนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำคัญ อีกทั้งแนะนำแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและพบปะหารือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชมทั้งหมด 72 ครั้ง