การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 22 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 23 เมษายน 2565 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 24 เมษายน 2565 จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย (1) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (2) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (3) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แทนตำแหน่งที่ว่าง (5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง (6) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 16 อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (7) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง (8) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (9) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง (10) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง (11) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบ่อ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง (12) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง
 

 

 

 

 

(13) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง (14) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แทนตำแหน่งที่ว่าง (15) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

 

 

เข้าชมทั้งหมด 140 ครั้ง