เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ครั้งที่ 1/2565
โดย PR ECT 18 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง(ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง) นางรัชนี ปุณโณทก ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
เข้าชมทั้งหมด 62 ครั้ง