เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย RADIO THAILAND
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.10 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย RADIO THAILAND ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เข้าชมทั้งหมด 17 ครั้ง