เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย PR ECT 29 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ  ในการนี้ได้มี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชมทั้งหมด 44 ครั้ง