ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดย admin 07 กุมภาพันธ์ 2566
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะเป็นความลับ

 

เข้าชมทั้งหมด 467 ครั้ง