นโยบายพรรคการเมือง
โดย admin 19 เมษายน 2566
ขยายตัวอักษร :

นโยบายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    1    พรรคใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    2    พรรคประชาธิปไตยใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    3    พรรคเป็นธรรม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    4    พรรคท้องที่ไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    5    พรรคพลังสังคมใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    6    พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    7    พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    8    พรรคแรงงานสร้างชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    9    พรรคพลัง

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    10  พรรคอนาคตไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    11    พรรคประชาชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    12   พรรคไทยรวมไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    13    พรรคไทยชนะ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    14    พรรคชาติพัฒนากล้า

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    15    พรรคกรีน

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    16    พรรคพลังสยาม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    17    พรรคเสมอภาค

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    18   พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    19    พรรคภาคีเครือข่ายไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    20   พรรคเปลี่ยน

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    21   พรรคไทยภักดี

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    22    พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    23    พรรครวมใจไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    24    พรรคเพื่อชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    25    พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    26    พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    27    พรรคพลังธรรมใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    28    พรรคไทยพร้อม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    29    พรรคเพื่อไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    30    พรรคทางเลือกใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    31    พรรคก้าวไกล

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    32    พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    33    พรรคไทยเป็นหนึ่ง

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    34    พรรคแผ่นดินธรรม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    35    พรรครวมพลัง

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    36    พรรคเพื่อชาติไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    37    พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    38    พรรคเพื่อไทรวมพลัง

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    39    พรรคมิติใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    40    พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    41    พรรคไทยธรรม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    42    พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    43    พรรคพลังสหกรณ์

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    44    พรรคราษฎร์วิถี

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    45    พรรคแนวทางใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    46    พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    47    พรรครวมแผ่นดิน

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    48    พรรคเพื่ออนาคตไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    49    พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    50    พรรคพลังปวงชนไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    51    พรรคสามัญชน

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    52    พรรคชาติรุ่งเรือง

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    53    พรรคพลังสังคม

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    54    พรรคภราดรภาพ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    55    พรรคไทยก้าวหน้า

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    56    พรรคประชาไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    57    พรรคพลังเพื่อไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    58    พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    59    พรรคช่วยชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    60    พรรคความหวังใหม่

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    61    พรรคคลองไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    62    พรรคพลังไทยรักชาติ

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    63    พรรคประชากรไทย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    64    พรรคเส้นด้าย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    65    พรรคเปลี่ยนอนาคต

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    66    พรรคพลังประชาธิปไตย

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง    67    พรรคไทยสมาร์ท

 

นโยบายของพรรคการเมืองที่ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคประชาสามัคคี

พรรคพลังบูรพา

พรรครักษ์ธรรม

 

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 38487 ครั้ง