ชี้แจงกรณีรายงานผลคะแนนเขตลาดกระบังผิดพลาด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

                   ตามที่มีปรากฎข้อความในทวิตเตอร์ Busx @callmebusx ว่า “เจ้าหน้าที่รัฐ iLaw ตรวจพบการนับคะแนนดิบกับคะแนนที่รายงานผลในเขตลาดกระบัง (เขตเลือกตั้งที่ 20 หน่วยเลือกตั้งที่ 1) ตรวจสอบแล้ว พบว่าผลคะแนนไม่ตรงกัน” และมีการ Retweet เป็นจำนวนมาก นั้น

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบการรายงานผลการนับคะแนนแล้ว    เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกำหนดแล้ว ประกอบเจ้าของข้อความ ทวิตเตอร์ Busx @callmebusx ได้ออกมา ขอโทษ และยอมรับว่าเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมได้ลบข้อความในทวิตเตอร์ Busx @callmebusx ออกเรียบร้อยแล้ว

                   จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

เข้าชมทั้งหมด 313 ครั้ง