ชี้แจงกรณีห้ามองค์กรนานาชาติที่มาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 2566 ให้สัมภาษณ์ แถลงข่าว เผยแพร่รายงาน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

               ตามที่ปรากฎข้อความในทวิตเตอร์ชื่อ Sunai @sunaibkk ว่า“กลัวอะไร# กกต สั่งห้ามองค์กรนานาชาติที่มาสังเกตการณ์ #การเลือกตั้ง 2566 ให้สัมภาษณ์, แถลงข่าว, เผยแพร่รายงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” นั้น

               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงดังนี้

               1.  แนวทางปฏิบัติการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เป็นไปตามหลักสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ใช้ปฏิบัติมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน

               2.  ในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ปี 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อำนวยความสะดวกและให้ความสำคัญกับคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของผู้แทนต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เป็นอย่างดี

               3. การสังเกตการณ์การเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามแนวทางในการสังเกตการณ์เลือกตั้ง เช่น ไม่กระทำการใดอันเป็นการ รบกวนการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน และต้องไม่รบกวนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงรายงานการแถลงการณ์หรือแถลงข่าวต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

               4. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยสั่งห้ามองค์กรใด หรือผู้ใด แถลงการณ์ แถลงข่าวแต่อย่างใด โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ค. 2566 องค์กร ANFREL ได้แถลงข่าวกล่าวถึงความสำเร็จในแง่บวกหลายประการ เช่น “การจัดการเลือกตั้งของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรายงานผลคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว” เป็นต้น

               ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่บิดเบือนต่อความเป็นจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อ.

เข้าชมทั้งหมด 169 ครั้ง