ชี้แจงกรณีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน ECT Report
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

               ตามที่มีปรากฎคลิปวีดีโอใน TikTok ของผู้ใช้นามว่า นายไก่ชน กล่าวหาว่า กกต. โกงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อนำคะแนนของผู้ได้คะแนนลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 รวมกัน มีจำนวนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นั้น

               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า การนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report จะถูกบันทึกมาจากต้นทาง คือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับอำเภอ/เขตเลือกตั้ง ซึ่งนำข้อมูลมาจากภาพถ่ายรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) และแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 5/18 (บช))  จากการเฝ้าติดตามหน้าจอรายงานผลฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง พบว่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในบางเขตเลือกตั้ง บันทึกแต่ผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละหมายเลข และคะแนนของแต่ละบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง โดยลืมบันทึกข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ส่งผลให้บางช่วงเวลาในบางเขตเลือกตั้ง หน้าจอรายงานผลฯ จะแสดงผลคะแนนรวมทั้งเขตเลือกตั้ง มากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามที่ปรากฏในคลิปวีดีโอดังกล่าว ซึ่งเมื่อพบปัญหาการนำเข้าข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนจะมีการแจ้งประสานไปยังต้นทางให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ จนสิ้นสุดการรายงานผลคะแนนตามที่กำหนด 

               ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report เพื่อให้ทราบผลการนับคะแนนด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละหมายเลข และคะแนนของแต่ละบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง จากรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) และแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 5/18 (บช)) และประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

เข้าชมทั้งหมด 445 ครั้ง