การเผยแพร่รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย PR ECT 20 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

     ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 214 วรรคสาม ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง       

     บัดนี้  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้เผยแพร่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประกอบด้วย

     1.รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18 และ ส.ส. 5/18 (บช))

     2.รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 5/16 และ ส.ส. 5/16 (บช))

     3.รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร (ส.ส. 5/17 และ ส.ส. 5/17 (บช))

     ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

เข้าชมทั้งหมด 3905 ครั้ง