รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และดำเนินคดีในศาล ครั้งที่ 6/2566
โดย PR ECT 25 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และดำเนินคดีในศาล ครั้งที่ 6/2566 โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 80 ครั้ง