"กกต.สมชัย" ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
โดย admin 13 ธันวาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง    วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

เข้าชมทั้งหมด 199 ครั้ง