"กกต.สมชัย" ร่วมงาน International Open Data Day
โดย admin 03 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง     ร่วมมีกิจกรรม "Opendata Hackathon : Civic Engagement"                                                     ร่วมเสนอแนวคิดการทำต้นแบบโปรแกรมหรือร่วมกันหาหรือสร้างชุดข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น และสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ณ TKpark อุทยานการเรียนรู้ ชั้น ๘ Dazzle Zone ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ เสวนา "Open Data เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของภาคพลเมือง"

           
เข้าชมทั้งหมด 265 ครั้ง