ทำเนียบผู้บริหาร
โดย admin 11 กรกฎาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 142 3379

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8891

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8820

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8783

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8826

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8814

นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 142 5462
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8877, 02 141 8566
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8424

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8255

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8101
 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง


นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8990

 

เอกสารเพิ่มเติม

ทำเนียบผู้บริหาร
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 32355 ครั้ง