ทำเนียบผู้บริหาร
โดย admin 11 กรกฎาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
 • นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมือง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 • นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเบอร์โทรติดต่อ คลิ๊กที่นี่

เข้าชมทั้งหมด 27209 ครั้ง