ทำเนียบผู้บริหาร
โดย admin 11 กรกฎาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 142 3379

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8891

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8783

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8826

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8814

นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 142 5462
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายแสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8877, 02 141 8566
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8255

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8101

นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 2603

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8888

พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8888

นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8990

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง


นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์  02 141 8888

 

เอกสารเพิ่มเติม

ทำเนียบผู้บริหาร
คู่มือการประสานงานและปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 36805 ครั้ง