ทำเนียบผู้บริหาร
โดย admin 11 กรกฎาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง 
 • นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง 
 • ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง 
 • ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • - อยู่ระหว่างการสรรหา - เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมือง
 • นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 • นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 
 • นายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 5820 ครั้ง