วิทยากรให้ความรู้ในการจัดเวทีขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
โดย admin 30 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 30 มีนาคม. 2561. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. โดยนายสามารถ. นาคสกุล. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์. เอียดคง. รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. นายสุวิทย์. สัจจะบุตร. หัวหน้างานพรรคการเมือง. นายสุนทร. สืบขจร. พนักงานสืบสวนสอบสวน. ทำหน้าที่วิทยากรการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ. ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน. หมู่ที่ 6 บ้านหนองหนุน. ตำบลท่ามิหรำ. อำเภอเมืองพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 963 ครั้ง