อบรม ศส.ปชต.เพิ่มเติม ในเขตอำเภอศรีบรรพต ป่าพะยอม ควนขนุน
โดย admin 27 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้พนักงาน สนง.กกต.จว.พัทลุง ดำเนินการจัดอบรม ศส.ปชต.เพิ่มเติม ในเขตอำเภอป่าพะยอม อำเภอคนขนุน อำเภอศรีบรรพต ณ ตลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 662 ครั้ง