อบรม ศส.ปชต.เพิ่มเติม ในเขตอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดย admin 23 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้พนักงาน สนง.กกต.จว.พัทลุง ดำเนินการจัดอบรม ศส.ปชต.เพิ่มเติม ในเขตอำเภอควนขนุน ณ ตลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 583 ครั้ง