เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.13 บ้านชายหาร ต.โคกทราย อำเภอป่่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดย admin 13 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 13 มีค 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผอ กต จว พท ได้มอบหมาย ให้ นางวรรณษา พรายอินทร์ หนง อำนวยการ นายสุวิทย์ สัจจะบุตร นายสมทบ ไชยรัตน์ นายประเสริฐ ธรรมเพชร ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดเวทีรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 13 บ้านชายหาร ต โคกทราย อ ป่าบอน โดยได้รับเกียรติ จาก นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทัศย์ นวลพรหม ประธาน ศส ปชต โคกทราย กล่าวรายงาน โดยมีครู กศน อำเภอป่าบอน และครู กศน ต โคกทราย ตลอดจนกรรมการ ศส ปชต โคกทรายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ประชาชนหมู่ที่13 เข้าร่วม 100 กว่าคน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เข้าชมทั้งหมด 691 ครั้ง