เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.4 บ้านควนนุ้ย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โดย admin 12 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันนี้วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสามารถ นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้. นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นางวรรณษา พรายอินทร์ หัวหน้างานอำนวยการ นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต.ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายสุวิทย์ สัจจะบุตร พนง.ลต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง นางสาวเรวดี พ่านปาน พนักงานสืบสวนสอบสวน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนง.ขับรถยนต์ ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 4 บ้านควนนุ้ย ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางนวนิตย์ ชูเชิด ประธานศส.ปชต.ป่าบอนและมีนางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ครู กศน.ตำบลป่าบอน และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลป่าบอน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 4 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เข้าชมทั้งหมด 844 ครั้ง