เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์ ร.พ.พัทลุง
โดย admin 17 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 17 ก.พ.61 นายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท. ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง และนายอำภรณ์ พูลฉิม ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง ณ โรงพยาบาลพัทลุง ชั้น 7 การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในความสะดวกรวดเร็ว
เข้าชมทั้งหมด 158 ครั้ง