"ปธ.กกต." ให้การต้อนรับผู้แทนเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL)
โดย admin 02 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ผู้แทนเครือข่ายเอเชีย เพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
เข้าชมทั้งหมด 186 ครั้ง