กกต. จัดอบรมวิทยากรจังหวัด - วิทยากรองค์กรเอกชน สู่มืออาชีพ
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 09 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     7 พฤษภาคม 2561 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์กรเอกชน กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปแก่เครือข่ายวิทยากรองค์กรเอกชนและวิทยากรจังหวัด โดย มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย วิทยากรจังหวัด ซึ่งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน และวิทยากรองค์กรเอกชน 165 องค์กรๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 814 คน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 6 รุ่น ดังนี้

          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก               

          รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  

          รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

          รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ทั้งนี้ วิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์กรเอกชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพแก่อาสาสมัครองค์กรเอกชนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น นายเมธา กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 131 ครั้ง