"กกต.ประวิช" เป็นประธานพิธีปิดการอบรม กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ รุ่นที่ 3
โดย admin 16 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์กรเอกชน กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ตามโครงการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการกำกับและตรวจสอบการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14- 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก      

เข้าชมทั้งหมด 314 ครั้ง