ศส.ปชต.กุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
โดย admin 15 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศส.ปชต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการ ศส.ปชต. ออกเผยแพร่รัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวตำบลกุดหว้า ณ บ้านโคกโก่งโฮมสเตย์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าชมทั้งหมด 1806 ครั้ง