“กกต.” มีมติกำหนดวันรับลงทะเบียนองค์กร 15-24 ต.ค. 2561
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุมครั้งที่ 49/2561 (13) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามกรอบระยะเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง  ส.ว. พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมีกรอบระยะเวลา ดังนี้

                   วันที่ 15-24 ตุลาคม 2561     รับลงทะเบียนขององค์กร ณ สำนักงาน กกต.จว.

                   วันที่ 25-29 ตุลาคม 2561      ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร

                   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561      กกต. ประกาศผลการลงทะเบียนขององค์กร

                   วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2561  ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องคัดค้านขององค์กร

     ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียนตามกรอบระยะเวลาการรับลงทะเบียนขององค์กร ภายในวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 1143 ครั้ง