“กกต.” ติวเข้มสืบสวนไต่สวน รับมือเลือก ส.ว.
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ กกต. แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน พื้นที่ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 89 คน       

     สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจกระบวนการในการทำหน้าที่ เป็นกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน และรับทราบนโยบาย เป้าหมายการทำงานที่มุ่งเน้นบทบาทความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนในการเลือก ส.ว. และเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก ส.ว. ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

   

เข้าชมทั้งหมด 307 ครั้ง