"กกต.ธวัชชัย"เป็นประธานในพิธีเปิดการอมรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี ฯ
โดย admin 06 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (บุคลากรภายนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา         

              

 

เข้าชมทั้งหมด 153 ครั้ง