"ลธ.กกต."ร่วมพิธีเปิดโครงการ"คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"
โดย admin 11 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรม "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"

โดยมีพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการ ให้กับผู้บริหารและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมาลีนนท์ ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร

เข้าชมทั้งหมด 353 ครั้ง