“กกต.” เผยผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 22 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุม ครั้งที่ 39/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหม่ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สรุปผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใหม่ ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 802 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด    มีจำนวน 2 คน ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 96 คะแนน ได้แก่ นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์

        2. จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 366 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 62.84 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายนัทธิ จันทร์ประเสริฐ พรรคภราดรภาพ ได้ 48 คะแนน

        3. จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,371 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ   นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ 159 คะแนน

        4. จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 436 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 57.57 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน

        5. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

             (1) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 824 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 109 คะแนน

             (2) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คนมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 448 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 120 คะแนน

 

เข้าชมทั้งหมด 661 ครั้ง