"กกต.ฉัตรไชย กกต.เลิศวิโรจน์" ตรวจเยี่ยมสถานที่นับคะแนน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม
โดย admin 28 เมษายน 2562
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสถานที่นับคะแนน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เข้าชมทั้งหมด 287 ครั้ง