"สนง.กกต."ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
โดย admin 09 มิถุนายน 2562
ขยายตัวอักษร :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
เข้าชมทั้งหมด 126 ครั้ง