การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 02 กรกฎาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

    ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าผ่านมาครบ ๓ เดือนแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่เปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นั้น

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

     ๑. ในวันเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนโดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๓๒๐ หน่วย ไว้แล้ว

     ๒. ภายหลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ได้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกแห่ง

     ทั้งนี้ ได้มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมาขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว

 

เข้าชมทั้งหมด 372 ครั้ง