กกต.ปกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.ชุมพร
โดย admin 05 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
วันนี้ (5 กันยายน 2562) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จว.ชุมพร ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการ สนง.กกต.จว.ชุมพร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     
เข้าชมทั้งหมด 1768 ครั้ง