สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดอบรม ผจ.ปน.รุ่นที่ 6
โดย admin 07 กันยายน 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 7 กันยายน. 2561. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. โดยร้อยตำรวจเอกหญิงนงลักณ์. โอนอิง. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. มอบหมายให้นายสุวิทย์. สัจจะบุตร. พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ. ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง. นางวรรณษา. พรายอินทร์. หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ. นายสุนทร. สืบขจร. พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ. นางสมภัทรา. ภักดีวานิช. พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ. และนายสัจจะเทพ. ชุมแก่น. ปลัดเทศบาลตำบลท่ามิหรำ. ดำเนินงานจัดโครงการผู้ปฎิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ. หลักสูตรอบรมผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพ(ผจ.ปน.) รุ่นที่ 6 โดยกลุ่มเป้าหมาย ผจ.ปน.และผู้แทนกก.ศส.ปชต.ตำบลนาท่อม,ตำบลเขาเจียก และตำบลโคกชะงาย. ณ.ห้องประชุมหมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง. ตำบลโคกชะงาย. อำเภอเมืองพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 300 ครั้ง