สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรม(ผจ.ปน.)รุ่นที่ 1
โดย admin 04 กันยายน 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง. นงลักษณ์ โอนอิง. ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ. นางจันทร์ราตรี. ขุนชู. พนักงานสืบสวนและไต่สวน. ชำนาญการ นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง. พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ. ดำเนินการจัดโครงการผู้ปฎิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ หลักสูตรอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย และตำบลมะกอกเหนือ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 243 ครั้ง