สนง.กกต.จว.พัทลุง ตรวจติดตาม ศศ.ปชต.อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน
โดย admin 22 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 22 สิงหาคม. 2561. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง. นงลักษณ์ โอนอิง. ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ. นางจันทร์ราตรี. ขุนชู. พนักงานสืบสวนและไต่สวน. ชำนาญการ นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง. พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ. ไปปฎิบัติงานตรวจเยี่ยม ประสานงานติดตามการปฏิบัติงานของ กก.ศส.ปชต.ในเขตพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน พร้อมประสานงานการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ ศส.ปชต.พัทลุง ครั้งที่ 1
เข้าชมทั้งหมด 173 ครั้ง