สนง.กกต.จว.พัทลุง มอบประกาศฯ แก่ ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
โดย admin 26 กรกฎาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 26 กรกฎาคม. 2561 สนง.กกต.จว.พัทลุง โดย ร้อยตำรวจเอกหญิงนงลักษณ์. โอนอิง. ผอ.สนง.กกต.จว.พท. ได้มอบหมายให้นางศตพร. สุวรรณประดับ. รองผอ.สนง.กกต.จว.พท. และพนักงาน สนง.กกต.จว.พัทลุง ดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ศส.ปชต.ที่ได้รับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนายกู้เกียรติ. วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 121 ครั้ง