"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำฯ ของนักศึกษาหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10
โดย admin 19 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 6 และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 878 ของนักศึกษาหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ด้วย
เข้าชมทั้งหมด 189 ครั้ง