"กกต.สันทัด และ กกต.เลิศวิโรจน์" เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
โดย admin 23 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง
ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
เข้าชมทั้งหมด 177 ครั้ง