"กกต.ฉัตรไชย" ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย admin 26 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้งและคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
เข้าชมทั้งหมด 170 ครั้ง