"กกต.ธวัชชัย - กกต.เลิศวิโรจน์" การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย admin 09 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 192 ครั้ง