"ลธ.กกต." ประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง
โดย admin 08 ตุลาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์
และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์
ประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค
ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 124 ครั้ง