"กกต."ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
โดย admin 01 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพ ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2562 ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมใจกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2562
เข้าชมทั้งหมด 125 ครั้ง