"รอง ลธ.กกต." เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยฯ
โดย admin 29 พฤศจิกายน 2562
ขยายตัวอักษร :

นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชย ร่วมกับคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562    

เข้าชมทั้งหมด 150 ครั้ง