กกต. เปิดรับสมัครการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส. 11)
โดย admin 04 กุมภาพันธ์ 2563
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส. 11) ระหว่างวันที่ 5 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 เฉพาะวันและเวลาราชการ โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เข้าชมทั้งหมด 6631 ครั้ง