แอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด
โดย 25 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการจัดทำแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง
  2. เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต
  3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต

 

Download ได้ที่นี่ :

เข้าชมทั้งหมด 7238 ครั้ง