แอปพลิเคชันฉลาดเลือก
โดย 25 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ดาวน์โหลดได้ที่
ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote
ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
 
 
 
 
เข้าชมทั้งหมด 38657 ครั้ง