แอพพลิเคชั่น ฉลาดรู้
โดย 25 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ(Smart Info) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการออกเสียงประชามติ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

  1. สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ
  2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม

 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติ

  1. ประชามติคืออะไร?
  2. กระบวนการออกเสียงประชามติ

 

Download ได้ที่นี่ :

เข้าชมทั้งหมด 2640 ครั้ง