แอพพลิเคชั่น ฉลาดเลือก
โดย 25 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เข้าชมทั้งหมด 12477 ครั้ง